top of page

Support Group

Public·320 members
bê tông rep sơn hiệu ứng
bê tông rep sơn hiệu ứng

Sơn hiệu ứng bê tông có nguồn gốc từ Đức được cấu tạo từ Acrylic kết hợp dung môi Alcohol tạo nên độ bám cao Nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường hiên nay sơn bê tông đã ra đời với nhiều loại hiệu ứng và màu sắc khác nhau, mỗi hiệu ứng mỗi kiểu vân là sự sáng tạo độc đáo mang ý nghĩa.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page