top of page

Support Group

Public·321 members
Easton King
Easton King

Model Cerere Pentru Legalizarea Unei Hotarari Judecatoresti !FREE!
Model Cerere Pentru Legalizarea Unei Hotarari JudecatorestiCerere pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare â descarca ... a carei Comisie Locala a reconstituit dreptul de proprietate(model âde la OCPI). ... dacă, Ãn temeiul unei hotărÃri care nu este Ãncă definitivă, partea căzută Ãn ... se notează Ãn temeiul unei copii legalizate a hotărÃrii judecătoreÅŸti definitive prin ...


https://www.ainfgib.com/group/mysite-200-group/discussion/5e12cb7e-27ec-40cb-949d-51079294c9ae

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page